Wij zijn op zoek naar werkgevers die graag één (of meerdere) van onze deelnemers een kans willen aanbieden voor werkplekleren in hun bedrijf.
Wij werken met verschillende statuten (Individuele Beroepsopleiding (IBO), Instapstage (ISS), beroepsverkennende stage, beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) …)

 1. Individuele beroepsopleiding (IBO):

 2. Vindt u geen geschikte kandidaat voor een vacature? Via IBO vormt u zelf uw ideale werknemer door hem gericht en op maat op te leiden. U betaalt hem gedurende de opleiding een productiviteitspremie (dit is niet gelijk aan een volwaardig loon voor een werknemer!). Na de stage bent u als werkgever verplicht om de cursist in dienst te nemen.

  Binnen de IBO stage bestaan er nog verschillende vormen, o.a.:
  • C-IBO is bedoeld voor werklozen die al lang werkloos zijn.
  • IBO T is bedoeld voor anderstaligen die nood hebben aan taalondersteuning.

  Meer info over IBO is te vinden op de VDAB-website.


 3. Beroepsverkennende stage:

 4. Deze stage biedt de werkzoekende de kans om kennis te maken met een bepaald beroep. Op die manier kan de deelnemer een juiste beroepskeuze maken.


 5. Instapstage (ISS):

 6. Dit is een stage van maximaal 3 maanden voor jongeren die de school verlaten zonder diploma. Dergelijke stages hebben voordelige voorwaarden voor werkgevers.

  Meer info over instapstage is te vinden op de VDAB-website.


 7. Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO):

 8. Een werkzoekende loopt stage in uw bedrijf of organisatie en u betaalt hem een wettelijke vergoeding. Deze stage is zonder aanwervingsplicht.

  Meer info over BIO is te vinden op de VDAB-website.

Wil je meer info over werkplekleren? Neem contact op met Jessica Casier, 057 23 93 45 of jessica.casier@ieper.be.