Argos heeft uitgebreide ervaring en expertise in het activeren, begeleiden en vormen van (vooral) de kansengroepen, met doelstelling hun kansen op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij te verhogen.

Onze deskundige medewerkers werken op een laagdrempelige manier en coachen hun deelnemers op maat.

Afhankelijk van het project, staan wij in om de deelnemer:
  • te oriënteren;
  • te coachen (individueel of collectief);
  • diverse vormingspakketten aan te bieden (sollicitatietraining, sociale vaardigheden, werkattitudes, schoonmaaktechnieken, ICT...);
  • te begeleiden door middel van jobhunting, jobcoaching en nazorgbegeleiding (bij werk of opleiding);
  • op te leiden naar een beroep (in opdracht van de VDAB).


Verder hebben wij jarenlange ervaring in het geven van Nederlands voor anderstaligen (in eigen beheer en in opdracht van VDAB).

Vzw Argos staat steeds open voor het aangaan van nieuwe partnerschappen en samenwerkingen.

Sinds 7 maart 2019 is vzw Argos in bezit van het Qfor kwaliteitslabel.

Qfor is een kwaliteitsassessment voor coaching- en opleidingsorganisaties. De Qfor-erkenning volgt na een grondige audit waarbij zowel de interne organisatie en processen als het kwaliteitsbeleid worden doorgelicht.
Het Qfor­label bevestigt de professionele projectaanpak van Argos en ondersteunt ons team in het streven naar continue kwaliteitsverbetering. Het label verworven we voor de activiteiten binnen het coachen en begeleiden van werkzoekenden met het oog op het versterken en ontwikkelen van competenties en persoonlijke vaardigheden in functie van duurzame tewerkstelling, loopbaanbegeleiding voor werknemers en jobcoaching voor werknemers.