Expertise vzw Argos

Argos heeft uitgebreide ervaring en expertise in het activeren, begeleiden en vormen van (vooral) de kansengroepen, met doelstelling hun kansen op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij te verhogen. Dit gaat om de volgende doelgroepen: mensen in armoede, jongeren (zonder diploma, uit het deeltijds onderwijs, leerlingen uit het secundair onderwijs), langdurig werkzoekenden, werkzoekenden met een arbeidsbeperking, oudere werkzoekenden, werknemers, anderstaligen (waaronder ook laagtaalvaardigen en analfabeten) voor regio Westhoek.

Onze deskundige medewerkers werken op een laagdrempelige manier en coachen hun deelnemers op maat. Afhankelijk van onze projecten, staan wij in de om de deelnemer te
  • bereiken (outreachend werken)
  • activeren en coachen - zowel individueel als collectief
  • begeleiden inzake de levensdomeinen (in kaart brengen, netwerk inschakelen)
  • vormen (ontwikkelen van de arbeidsattitudes en de soft skills, aanbieden NT2 en taalstimulering en versterken van de digitale vaardigheden, inzetten van sportactiviteiten)
  • oriĆ«nteren naar haalbare jobdoelen en opleidingsmogelijkheden
  • op te leiden tot een bepaald beroep
  • begeleiden naar een opleiding en werkplekleren (aanbod verkennen, competentiekloof in kaart brengen, opleidingsplan opstellen, opleiding en stages begeleiden)
  • begeleiden naar werk (aanleren van de sollicitatievaardigheden en personal branding, jobhunten en jobmatchen, aanbieden van werkplekleren,outplacement, doorstroombegeleiding)
  • begeleiden tijdens tewerkstelling (nazorgbegeleiding en jobcoaching, taalcoaching en loopbaanbegeleiding en vorming voor werknemers)
Wij hebben ook een eigen werkervaringsproject, een mobiele poetsploeg, waarbij we de deelnemers trainen en sterker maken op vlak van de professionele schoonmaaktechnieken, werkattitudes en soft skills.

Vzw Argos staat steeds open voor het aangaan van nieuwe partnerschappen en samenwerkingen. Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn ESF en VDAB, verder ook lokale besturen en werkgevers en het departement van onderwijs. Wij zijn in het bezit van het Qfor-kwaliteitslabel en voor het ESF-project Werkinleving voor jongeren ontvingen wij het ambassadeurschap in 2017.