Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van de website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Argos vzw besteedt de nodige zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan Argos vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Argos vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster op argosvzw@argosvzw.be

Argos vzw spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Argos vzw kan daarbij echter niet garanderen dat de website www.argosvzw.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Argos vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Externe websites

Argos vzw plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de gebruiker van de website www.argosvzw.be. Argos vzw behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Aangezien Argos vzw over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de website van Argos vzw bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. Argos vzw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt Argos vzw zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden via argosvzw@argosvzw.be

Verzameling van persoonsgegevens & privacy

De verzameling van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van toepassing is (VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, raadpleegbaar op de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen gekend als de Privacycommissie).

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we naar onze privacy policy.