Inclusieve ondernemingen in de kijker!

Op 12 juni reikte Argos referentiebewijzen uit aan enkele van de inclusieve ondernemingen uit de Westhoek.
Deze ondernemingen geven onder andere leerkansen op de eigen werkvloer aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens deze uitreiking was er ook belangstelling van andere ondernemers uit de regio om met inclusief ondernemen aan de slag te gaan.

Heeft u interesse in de mogelijkheden die inclusief ondernemen voor uw bedrijf biedt? Neem vrijblijvend contact op met Argos vzw. Dit kan via jessica.casier@ieper.be of 057 23 93 45.Award voor wie? Award voor Argos!Vzw Argos wordt Europees ambassadeur van het ESF omdat ze op een sterke manier werkzoekenden aan werk helpt. Op 26 januari mag de vzw de Europese Award in Brussel gaan ophalen.

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) bekroont ieder jaar 3 Belgische organisaties tot ‘ESF-Ambassadeur’. Een ESF-ambassadeur is een organisatie die met behulp van het ESF een uitmuntende methodiek of instrument ontwikkelde om werkzoekenden naar de arbeidsmarkt te helpen. En laat dat nu net de expertise van vzw Argos zijn!

Wat is vzw Argos precies?

Argos biedt opleidingen , begeleiding en tewerkstelling aan. Mensen die bij Argos aankloppen zijn werkzoekenden die extra hulp of een specifieke ondersteuning nodig hebben om (opnieuw) aan het werk te geraken. Argos werkt daarvoor samen met een paar trouwe partners zoals ESF, VDAB, Vlaanderen, Stad Ieper en OCMW. Het kantoor van Vzw Argos is in het Ieperse CC het Perron, op de tweede verdieping.

Hoe doet de vzw dat?

Argos vzw bestaat uit een team van 12 mensen. Aan de hand van workshops leren werkzoekenden de regionale arbeidsmarkt kennen, wat hun sterktes zijn op de werkvloer en hoe je jezelf kunt verkopen op een sollicitatiegesprek. Indien de taal- en computervaardigheden van werkzoekenden sterker moeten worden dan is er de mogelijkheid om een taal- en/of computercursus te volgen bij Argos. Die cursussen zijn ook mogelijk voor niet-werkzoekenden!

Vzw Argos zet ook sterk in op stages of werkplekleren voor werkzoekenden. Bedrijven uit Ieper en omstreken mogen altijd contact opnemen om hun werkvloer aan te bieden voor één van de kandidaten. Sommigen blijven bij dat bedrijf werken, anderen doen een pak ervaring op. In 2017 heeft vzw Argos meer dan 65 werkzoekenden opgestart in een vorm van werkplekleren in de regio.

En welk project is nu speciaal in de smaak gevallen bij het Europees Sociaal Fonds?

Met laaggeschoolde jonge werkzoekenden (= WIJ-traject, Werk Inleving voor Jongeren, in samenwerking met Groep INTRO) organiseert vzw Argos activiteiten richting werk of opleiding. Één van die activiteiten is samen sporten. Want samen sporten is meer dan enkel willen winnen. Je leert samenwerken, communiceren, doorzetten, elkaar helpen, op tijd komen… Kortom door sporten leer je tal van competenties versterken en dat is net belangrijk voor jongeren zonder ervaring of diploma op de arbeidsmarkt. Naast het versterken van competenties en attitudes zetten ze ook een stapje richting een gezonder leven. Argos werkt hiervoor samen met Sport Vlaanderen en de sportdienst van Stad Ieper.

Deze manier van werken in combinatie met behaalde resultaten werd extra gesmaakt door ESF. En op basis van een ‘best practice’ in het WIJ-project, ontvangt vzw Argos op 26 januari de Award ESF-ambassadeur. ESF is lovend over de ontwikkeling van de eigen methodiek, de samenwerking en resultaten. Het WIJ-project wordt gerealiseerd met ESF-middelen en steun van de Vlaamse overheid.

Coördinator vzw Argos: Elfi Ameel
Bevoegde schepen en voorzitter van vzw Argos: Katrien Desomer

Met dank aan: