Argos heeft het kwaliteitslabel "Qfor" verworven!

Qfor is een kwaliteitsassessment voor coaching- en opleidingsorganisaties. De Qfor-erkenning volgt na een grondige audit waarbij zowel de interne organisatie en processen als het kwaliteitsbeleid worden doorgelicht.

Het Qfor­label bevestigt de professionele projectaanpak van Argos en ondersteunt ons team in het streven naar continue kwaliteitsverbetering. Het label verworven we voor de activiteiten binnen het coachen en begeleiden van werkzoekenden met het oog op het versterken en ontwikkelen van competenties en persoonlijke vaardigheden in functie van duurzame tewerkstelling, loopbaanbegeleiding voor werknemers en jobcoaching voor werknemers.