JOBCOACH / PROJECTVERANTWOORDELIJKE TEAM WERK, WERKPLEKLEREN EN ONDERWIJS

Functieomschrijving

Argos vzw, actief in regio Westhoek, is een warme en dynamische ploeg van een 25-tal medewerkers. Via diverse projecten coachen we jongeren en volwassenen naar en tijdens duurzame deelname aan opleiding en/of werk.

Als projectverantwoordelijke neem je het voortouw op in de realisatie van een project.

Je vertaalt de projectopzet naar alle coaches actief binnen het project Je onwikkelt je tot een expert, die het project zowel inhoudelijk, financieel-technisch als kwalitatief draagt en vertaalt naar je collega's. Je rapporteert naar de opdrachtgever, partners en belanghebbenden. Als projectverantwoordelijke werk je mee aan en ben je mee verantwoordelijk voor de implementatie van (organisatiebrede) verbeterprojecten binnen jouw projectteam. Voor de rol als projectverantwoordelijke krijg je een interne opleiding en ondersteuning van een teamcoach.

Naast je rol als projectverantwoordelijke werk je ook als jobcoach (uitvoerend) mee in het project. Je coacht werkzoekenden in hun zoektocht naar werk, zoekt mee naar geschikte stage- en werkplekken en coacht werkzoekenden en werkgevers tijdens stage- en werkervaringen. De opdracht als jobcoach kan (als je dit ambieert) ook ingevuld worden door een opdracht binnen de uitbouw van ons netwerk aan stageplaatsen.

De verhouding in tijdsbesteding tussen je rol als projectverantwoordelijke en jobcoach is variabel in de tijd.

Je werkt vanuit standplaats Ieper of Veurne.

Profiel

Rijbewijs B en eigen wagen in functie van dienstverplaatsingen

Vereiste studies:
 • Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
 • Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
 • gelijkwaardig door ervaring.

Jobgerelateerde competenties

 • Actieplannen uitwerken en opstarten
 • De resultaten evalueren
 • Samen het individuele project bepalen (tewerkstelling, bedrijfsoprichting, opleiding, ...)
 • Acties voorstellen (infosessies, werkaanbiedingen, ...)
 • Uitzendpersoneel ter beschikking stellen en opvolgen, in samenwerking met de werkgevers
 • Dossiers van werkzoekenden beheren
 • Collectieve acties rond opleiding, tewerkstelling, vergoeding, … uitwerken en leiden
 • De klant begeleiden bij de te ondernemen stappen
 • De acties opvolgen en een voortgangstraject voorstellen
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Dossiers van vacatures beheren (inschrijving, opvolging van de vervulling, ...)
 • Klanten onthalen en informeren (tewerkstellingsmaatregelen, vergoeding, opleidingsmogelijkheden, ...)
 • Noden en verwachtingen van de klant-werkgever identificeren (aanwerving, competentiebeheer, opleiding, ... )
 • De samenwerkingsmodaliteiten bepalen
 • Aanvraagdossiers samenstellen voor financiële hulp, opleiding, ...
 • De vraag identificeren en de noden van de klant analyseren (promotie, opleiding, integratie, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

Starten met bepaalde duur, mits positieve evaluatie intentie om over te gaan naar onbepaalde duur

Verloning volgens paritair comité 329.01 + maaltijdcheques + groeipad extra verlofdagen

Hospitalisatieverzekering bij contract onbepaalde duur.

Voltijds of deeltijds (minimum 80%).

Aantoonbare ervaring in coachen is een vereiste.

Plaats tewerkstelling

ARGOS
Dikkebusseweg 15A
8900 Ieper

Vereiste studies

Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring.

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

Rijbewijs B

Contract

 • Vaste job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: timothy.vandeginste@argosvzw.be
Contact: Dhr. Timothy Vande Ginste
Solliciteer zo snel mogelijk (en uiterlijk tot 17/10) met motivatiebrief en cv.