West4Youth
(projectnummer 10011)

     

Wat?

WEST4Youth is een sectoroverschrijdend lokaal partnerschap voor maatschappelijk, kwetsbare jongeren. Het actieve partnerschap wil voor elke jongere in een maatschappelijk, kwetsbare positief een actief en sluitend netwerk van hulp- en dienstverlening realiseren in de regio Westkust. Dit in functie van het creëren en maximaal bieden van kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en tewerkstellingskansen.

Begindatum project: 1/12/2020
Einddatum project: 31/12/2022

WEST4Youth wordt gefinancierd met Europese middelen:

  • ESF - €255.846,00
  • VCF - €383.769,00
Meer informatie over het project? https://west4youth.be/