Aanloopfase focus vorming en werkervaring

Arbeidsbereide jongeren de nodige competenties bijbrengen om zo snel mogelijk in een arbeidsdeelname of duaal leren in te stappen. Deze jongeren zijn ingeschreven als regelmatige leerling in een opleiding binnen het stelsel voor leren en werken.
De duurtijd van het traject is zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Alle begeleidingsacties zijn op maat van de individuele jongere en zijn gericht op:
  • het verbeteren van de arbeidsgerichte competenties
  • het verbeteren van loopbaangerichte competenties
  • de versterking van vaktechnische competenties

Focus VORMING

In de aanloopfase vorming voorziet Argos vzw in een groepsaanbod dat er op gericht is de attitudes van jongeren te versterken.
Later kunnen deze leerlingen werkervaring opdoen in een beschermde setting:

   • Interne werkvloer van de organisator
   • Lokale diensteneconomie
   • Maatwerkbedrijf
   • Lokaal / Openbaar bestuur

Focus WERKERVARING
  • Werkervaring opdoen op een reële arbeidsvloer (NEC)
  • Complementair vorming mogelijk

In samenwerking met vzw Werkperspectief.


MEER INFO
Neem contact op daphne.de.jonghe@argosvzw.be of 057 23 93 41.