Ondersteuning Alternerend Leren

Arbeidsbereide jongeren de nodige competenties bijbrengen om zo snel mogelijk in een arbeidsdeelname of duaal leren in te stappen. Deze jongeren zijn ingeschreven als regelmatige leerling in een opleiding binnen het stelsel voor leren en werken.
De duurtijd van het traject is zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Alle begeleidingsacties zijn op maat van de individuele jongere en zijn gericht op:
  • het verbeteren van de arbeidsgerichte competenties
  • het verbeteren van loopbaangerichte competenties
  • de versterking van vaktechnische competenties
Component Competentieversterking
De component competentieversterking bestaat uit verschillende onderdelen: vormingssessies, atelierwerking en individuele begeleiding.
Later kunnen deze leerlingen werkervaring opdoen in een beschermde setting.

Component Werkplekleren
Binnen de component werkplekleren worden jongeren voorbereid op werkplekleren op een reële arbeidsvloer. Samen met de begeleider informeert de jongere zich over de onderneming (welke producten/diensten bieden ze aan, wie werkt er, wanneer moet ik starten, wat zijn de afspraken, welke verplaatsing moet ik maken….).

De opstart van het werkplekleren wordt intensief opgevolgd. Bij problemen/onduidelijkheden ondersteunt de begeleider zowel de jongere als de werkgever met als doelstelling een goed verloop van het verdere werkplekleren.

In samenwerking met vzw Werkperspectief.


MEER INFO
Neem contact op maya.renier@argosvzw.be of 0478 69 18 92.