IBAL

Jongeren die deelnemen aan duaal leren of het huidig stelsel leren en werken ondersteunen bij de toeleiding naar en de instap in het normaal economisch circuit (NEC) om zo een duurzame tewerkstelling te realiseren. De jongere is ingeschreven als regelmatige leerling in CDO.

De jongeren worden georiënteerd naar een job en we hebben aandacht voor een goed onthaal en positieve integratie op de werkvloer en waar nodig sturen we de werkattitudes van de jongeren bij. In samenwerking met Centrum Leren en Werken Poperinge en Nieuwpoort.


MEER INFO
Neem contact op daphne.de.jonghe@argosvzw.be of 0475 88 54 85.