NAFT

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen.

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan dat start met een aanmelding door het CLB.

Een NAFT-traject is een vraaggestuurd flexibel traject op maat. Vanaf de start van een traject worden alle actoren (school, CLB, leerling, ouders, andere sleutelfiguren …) betrokken bij het traject. De doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd op de interesses en noden van de betrokkenen. Hiervoor beschikt NAFT over een diversiteit aan mogelijkheden.

MEER INFO
Neem contact op eline.descamps@argosvzw.be of 0478 69 18 93.