Werkinleving voor jongeren
(WIJ2: ESF oproep 312, projectnummer 5305, WIJ3: ESF oproep 404, projectnummer 7097)

logo ESF

WAT
‘WIJ’ = werkinleving voor jongeren

Sinds mei 2015 is vzw Argos opgestart met 'Werkinleving voor jongeren2'. In dit project helpt een coach mee met jongeren om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

In oktober 2017 werd het project met 38 maanden verlengd. Dit project wordt WIJ3 genoemd.

HOE
Oriëntering:
Tijdens de oriëntering gaan we op zoek naar een antwoord op de vragen:
 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?
Dit gebeurt zowel in groep als individueel.

Begeleiding:
De begeleiding gebeurt volledig op maat van de jongere. Hierbij kan het volgende aan bod komen:
 • Sollicitatievaardigheden en actief solliciteren
 • Competentieversterking
 • Activiteiten en vrijwilligerswerk
 • Werken aan levensdomeinen en randproblematieken
Nazorgbegeleiding:
Indien de jongere aan het werk is of een opleiding volgt, gaat de coach dit blijven opvolgen. Dit om de slaagkansen te vergroten.

Aan WIJ werd ook het pilootproject SPORT gekoppeld. Dit project is erop gericht om de werkgerelateerde sleutelcompetenties aan te leren via sportactiviteiten. Voor dit project werd er vanuit de Vlaamse Overheid extra financiële steun voorzien.


VOOR WIE
Jongeren:
 • die wonen in het RESOC-gebied Westhoek;
 • die minstens 18 jaar zijn en maximum 25 jaar op het moment van toeleiding;
 • met een getuigschrift van het buitengewoon secundair onderwijs, maximaal getuigschrift van tweede graad ASO, TSO of KSO, maximaal getuigschrift derde graad BSO.

KOSTPRIJS
GRATIS!


WAAR EN WANNEER
Doorheen het jaar starten er groepen op in Veurne, Diksmuide en Ieper. Er zijn dus geen vaste tijdstippen. Je kan je elk moment inschrijven.


RESULTATEN
WIJ!2
Van de 182 jongeren die werden opgestart, zijn er al 165 stopgezet. Hiervan stroomden 54,67% door naar werk en 25,63% naar een kwalificerende opleiding. (cijfers mei 2018)

WIJ!3
Hier zijn reeds 14 jongeren opgestart.

WIJ!' wordt gefinancieerd met Europese middelen:
WIJ!2:
 • ESF - €194.376,00
 • VCF - €291.564,00
WIJ!3:
 • ESF - €36.1874,22
 • VCF - €54.276,33

MEER INFO EN INSCHRIJVEN
Neem contact op eline.descamps@ieper.be of 057 23 93 42.