WAT
‘WIJ’ = werkinleving voor jongeren

Sinds september 2015 zijn Groep INTRO en vzw Argos gestart met het ESF-project ‘Werkinleving voor jongeren (WIJ)’. Hierbij oriënteren en begeleiden we laaggeschoolde jongeren naar werk of naar een kwalificerende opleiding.

‘WIJ’ is een ESF-project (Europees Sociaal Fonds) waarbij vzw Argos en Groep Intro vzw 178 jongeren naar werk begeleiden in de regio Westhoek.

logo ESF
'WIJ2!' wordt gefinancieerd met Europese middelen.
Uitstroom naar werk: 67%; doorstroom naar opleiding: 22% (cijfers: mei 2017)

HOE
Oriëntering:
 • Duur:
 • 3 weken

 • Doel:
  • Zicht krijgen op eigen competenties: zelfanalyse
  • Zicht krijgen op mogelijkheden op de arbeidsmarkt: arbeidsmarktanalyse
  • Inzicht krijgen in belemmeringen tot de arbeidsmarkt + opmaken van een afbouwplan
  • Verschillende inzichten en strategie bundelen in een actieplan
  • Uitvoeren praktijkopdracht(en)
Begeleiding:
 • Duur:
 • 12 maanden te rekenen vanaf intake (oriëntering inbegrepen), kan verlengd worden tot 18 maanden

 • Doel:
  • Solliciteren en netwerken, competenties versterken en werken aan randvoorwaarden
  • Inhoud:
  • Individuele gesprekken
  • Werkateliers
  • Bedrijfsbezoeken
  • Beroepsverkennende stages, IBO, BIO, vrijwilligerswerk…
Nazorgbegeleiding:
 • Duur:
 • tot het einde van de begeleiding (maximum 12 maanden)

 • Doel:
 • duurzame tewerkstelling of slagen in de opleiding
 • Inhoud:
  • begeleiding en ondersteuning bij werk of bij opstart kwalificerende opleiding
  • bij verlies van werk of stopzetting van de opleiding kan de jongere opnieuw instappen
Aan WIJ werd ook het pilootproject SPORT gekoppeld. Dit project is erop gericht om de werkgerelateerde sleutelcompetenties aan te leren via sportactiviteiten. Voor dit project werd er vanuit de Vlaamse Overheid extra financiële steun voorzien.


VOOR WIE
Jongeren:
 • die wonen in het RESOC-gebied Westhoek;
 • die minstens 18 jaar zijn en maximum 25 jaar op het moment van toeleiding;
 • met een getuigschrift van het buitengewoon secundair onderwijs, maximaal getuigschrift van tweede graad ASO, TSO of KSO, maximaal getuigschrift derde graad BSO.

KOSTPRIJS
GRATIS!


WAAR EN WANNEER
Doorheen het jaar starten er groepen op in Veurne, Diksmuide en Ieper. Er zijn dus geen vaste tijdstippen. Je kan je elk moment inschrijven.


MEER INFO OF INSCHRIJVEN
Neem contact op eline.descamps@ieper.be of 057 23 93 45.