Werkinleving voor jongeren 3
(WIJ3: ESF oproep 404, projectnummer 7097)

  

WAT
‘WIJ’ = werkinleving voor jongeren

Sinds mei 2015 is vzw Argos opgestart met 'Werkinleving voor jongeren2'. In dit project helpt een coach mee met jongeren om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

In oktober 2017 werd het project met 38 maanden verlengd. Dit project wordt WIJ3 genoemd.

HOE
Oriëntering:
Na een diepgaande kennismaking op een intakegesprek, start een jongere in het WIJ-traject. Hier zijn twee opties:
 • De jongere heeft nog te veel belemmerende voorwaarden om een opleiding te volgen of te gaan werken: er wordt een individueel traject opgestart.
 • De jongere kan stappen zetten richting werk of opleiding: hij/zij start in een oriëntering.
Tijdens de oriëntering helpen we om werk-, studie-, en/of vrijetijdsplannen om te zetten naar de realiteit en brengen we het persoonlijk en jobprofiel van de jongere in kaart.

Begeleiding:
De begeleiding gebeurt volledig op maat van de jongere. Hierbij kan het volgende aan bod komen:
 • Sollicitatievaardigheden en actief solliciteren
 • Competentieversterking
 • (Sport)activiteiten en vrijwilligerswerk
 • Werken aan levensdomeinen en randproblematieken
Nazorgbegeleiding:
Indien de jongere aan het werk is of een opleiding volgt, gaat de coach dit blijven opvolgen. Dit om de slaagkansen te vergroten.VOOR WIE
Jongeren:
 • die wonen in de Westhoek;
 • tussen 18 en 25 jaar;
 • met een getuigschrift van het buitengewoon secundair onderwijs, maximaal getuigschrift van tweede graad ASO, TSO of KSO, maximaal getuigschrift derde graad BSO.

KOSTPRIJS
GRATIS!


WAAR EN WANNEER
Doorheen het jaar starten er groepen op in Veurne en Ieper. Er zijn dus geen vaste tijdstippen. Je kan je elk moment inschrijven.


RESULTATEN

135 jongeren zijn opgestart in dit project.

WIJ!3 wordt gefinancierd met Europese middelen:
 • ESF - €229.958,48
 • VCF - €344.937,72

MEER INFO
Neem contact op eline.descamps@argosvzw.be of 0478 69 18 93.