Beschrijving

De opleiding keukenmedewerker ‘Cappuccino’ is een praktisch gerichte opleiding. Dagelijks worden de technieken in de keuken aangeleerd. Binnen de opleiding worden volgende modules aangeboden:
  • Basis keuken: 40 lestijden
  • Initiatie warme keuken: 80 lestijden
  • Koude keuken: 80 lestijden
  • Basis zaal: 40 lestijden
  • Initiatie Snacks/tearoom: 80 lestijden

Tijdens de opleiding worden er 2 stageperiodes voorzien waarbij de cursist enerzijds werkervaring opdoet en anderzijds de kans krijgt om de aangeleerde vaardigheden en competenties in praktijk toe te passen.

Gedurende de opleiding wordt samen met de cursist actief stappen gezet naar het vinden van een gepaste stageplaats en tewerkstelling. Sollicitatietraining en – begeleiding worden voorzien.

Binnen de opleiding hebben we oog voor de individuele groei van iedere cursist en alle cursisten worden tot 3 maanden na het beëindigen van de opleiding verder opgevolgd. Bij slagen van de opleiding krijg je een certificaat en worden de verworven competenties in kaart gebracht.

Toelatingsvoorwaarden

Basiskennis van de Nederlandse taal hebben.

De opleiding wordt volledig in het Nederlands gegeven.

Planning en organisatie

Start opleiding: 11 maart 2019
Einde opleiding: 14 juni 2019 (exclusief 3 maanden nazorgbegeleiding).
Plaats opleiding: Ieper
Opleidingsuren: 8u.30 – 12u.15 / 12u.45 – 16u.30

Bij interesse wordt de cursist uitgenodigd op een infosessie met kennismakingsgesprek.

Praktische info

Materiaal zoals kledij, schoenen, keukenmateriaal is voor iedereen gratis voorzien.
Deze beroepsopleiding is erkend door de VDAB.

Contactinfo en inschrijven

VDAB Ieper
Mevrouw Hanne Pil
hanne.pil@vdab.be
057 22 65 31

Vzw Argos Ieper
Mevrouw Daphné De Jonghe
daphne.dejonghe@ieper.be
057 23 93 43
www.argosvzw.be