In 2013 ontwikkelde vzw Argos een digitaal leerplatform. Dit is een website waarop duidelijke informatie, interactieve oefeningen, leermateriaal, audio- en beeldmateriaal staat.

Op de website kunt u leren over twee onderwerpen:
  • leren werken met computer en internet;
  • leren solliciteren.
Deze website is gratis toegankelijk voor iedereen die dit wenst. Het ontwikkelen van het digitale leerplatform gebeurde dankzij de steun van POD Maatschappelijke integratie, in kader van de projectoproep Digitale inclusie.

Het project Digibeet werd gemaakt op initiatief van vzw Argos in samenwerking met Stad Ieper, OCMW Ieper, JOC Ieper, Bibliotheek Ieper en CAW Ieper.

Voor meer informatie over Digibeet kan u terecht bij Leen Ampe.
E-mail: leen.ampe@ieper.be of telefonisch 057 23 93 40.