GOB
Vzw Argos is erkend als gespecialiseerd opleidings- en begeleidingscentrum

WAT
Binnen GOB begeleiden wij werkzoekenden naar duurzaam werk via intensieve ondersteuning bij gespecialiseerd werkplekleren en bieden we gespecialiseerde jobcoaching aan voor werknemers.

DOELGROEP
Werkzoekenden / werknemers die nood hebben aan gespecialiseerde dienstverlening als het risico op langdurige werkloosheid groot is ten gevolge van ernstige beperkingen op vlak van gezondheid en functioneren.

HOE
BEGELEIDING NAAR WERK
Voor werkzoekenden bieden we ondersteuning op maat: jobhunting en jobmatching, begeleiding tijdens werkplekleren, sollicitatiebegeleiding en -bemiddeling, nazorgbegeleiding bij tewerkstelling.

JOBCOACHING OP DE WERKVLOER
Voor werknemers die actief werkend zijn op een werkvloer wordt jobcoaching op maat aangeboden. De GOB-coach biedt ondersteuning aan de werknemer die met een ondersteuningsnood zit of met een bepaalde gezondheidsproblematiek kampt. De doelstelling is ervoor zorgen dat de werknemer beter functioneert op de werkvloer. Hierbij kan ondersteuning voor de werkgever en de werkomgeving aangeboden worden.

MEER INFO?
De contactpersoon is Jolien Devlamynck. jolien.devlamynck@argosvzw.be of 058 29 98 23.