Go4Work!
(oproep 405: begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen / Outreach & Activering)WAT
Met dit project zet vzw Argos acties op voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

DOELGROEP
Leefloongerechtigde anderstaligen die zeer laag taalvaardig zijn. De deelnemers worden doorverwezen door door verschillende OCMW's uit de regio.

HOE
We spelen in op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door:
  • de deelnemers praktijkgericht NT2 aan te bieden (flankerend aan de huidige NT2-klassen);
  • via diverse activiteiten werken we aan competentieversterking (werkattitudes, soft skills, technische vaardigheden via werkplekleren of opvolging bij tewerkstelling);
  • hen perspectieven te bieden op vlak van tewerkstelling, opleiding en vrije tijd;
  • voor hen het beste traject naar werk uit te stippelen.

De focus ligt op de ontwikkeling van de werkattitudes en de soft skills.

De deelnemers volgen een intensief traject op maat en krijgen zowel collectief als individueel begeleiding en ondersteuning.

RESULTATEN
Go4Work
Ondertussen zijn 9 personen opgestart in het project.

Go4Work! wordt gefinancierd met Europese middelen

  • ESF: € 70.045,47
  • VCF: € 70.045,47
MEER INFO?
De contactpersoon is Leen Ampe. leen.ampe@argosvzw.be of 057 23 93 40