ICan
(WIJ3: ESF oproep 404, projectnummer 7097)WAT
Het project voorziet een outreachende, integrale begeleiding in het verhogen van de inzetbaarheid van maatschappelijk kwetsbare groepen tussen 18 en 65 jaar. De mensen die in kader van dit project begeleid worden, bevinden zich noch in opleiding of begeleiding en zijn niet aan het werk. In het traject worden er stappen gezet richting tewerkstelling of werkplekleren. Daarnaast ondersteunen we de deelnemer op maat op vlak van de diverse levensdomeinen.

Voor het project ICAN werken wij binnen Argos samen met partners Emino en Arktos voor regio Veurne.

In december 2020 werd dit project uitgebreid en verlengd tot en met 31/12/2022.

ICan wordt gefinancierd met Europese middelen:
  • ESF - €154 720.00
  • VCF - €154 720.00

MEER INFO
Neem contact op melanie.beauprez@argosvzw.be of 0479 95 02 75.