WAT
Rentree is een gratis dienstverlening voor mensen die kanker gehad hebben en (opnieuw) stappen willen zetten naar tewerkstelling toe en voor mensen die kanker hebben en die tijdens de behandeling aan het werk willen blijven of stappen willen zetten naar hun (her)intrede op het werkveld.

HOE
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek geven we uitleg over de werking van Rentree en gaan we na wat de noden zijn. Afhankelijk van deze noden stellen we een plan op om de re-integratie in de arbeidsmarkt mogelijk te maken. De Rentreecoaches zijn opgeleid en hebben bijvoorbeeld kennis van de sociale wetgeving en de mogelijke gevolgen van kanker (vermoeidheid, concentratieverlies, pijn, angst enzovoort) om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast kunnen zij – indien je dit wenst- in overleg gaan met de werkgever, de behandelende arts enzovoort.  

VOOR WIE
Dit aanbod is zowel voor werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen of ambtenaars.

INFO EN INSCHRIJVEN
Meer info vind je terug de website van Rentree of bij Jolien Devlamynck (0479/700.339)