Beroepsopleiding Cappuccino
WAT
Vzw Argos staat in voor de begeleiding van de cursisten tijdens de beroepsopleiding keukenmedewerker ‘Cappuccino), meer specifiek begeleiding tijdens de opleiding, de stages en tewerkstelling.

De opleiding Cappuccino gaat door in Ieper en De Panne en werken hiervoor samen met CVO, Cervo-Go, Horeca-Vlaanderen en VDAB.

DOELGROEP
Werkzoekenden die ene opleiding wensen te volgen binnen de horecasector.

HOE
Tijdens de opleiding worden er 2 stageperiodes voorzien waarbij de cursist enerzijds werkervaring opdoet en anderzijds de kans krijgt om de aangeleerde vaardigheden en competenties in praktijk toe te passen. Deze stages gaan door tijdens de paasvakantie en op het einde van de opleiding.

Gedurende de opleiding wordt samen met de cursist actief stappen gezet naar het vinden van een gepaste stageplaats en tewerkstelling. Sollicitatietraining en begeleiding worden voorzien. Binnen de opleiding hebben we oog voor de individuele groei van iedere cursist en alle cursisten worden tot 3 maanden na het beëindigen van de opleiding verder opgevolgd.
Bij slagen van de opleiding krijg je een certificaat en worden de verworven competenties in kaart gebracht.

Bekijk de video van het VRT-nieuws: Stoomcursus voor werklozen om te werken in horeca.

MEER INFO?
De contactpersoon is Daphné De Jonghe. daphne.de.jonghe@argosvzw.be of 057 23 93 41