outplacement

Argos begeleidt werkzoekenden die na ontslag op zoek gaan naar een nieuwe tewerkstelling. Dit ontslag kan zowel kaderen in individueel ontslag, herstructureringen als ook bij faillissement van uw onderneming.

Outplacementbegeleiding zorgt voor ondersteuning van de werkzoekende en dit op vlak van: en dit binnen een zo kort mogelijke termijn.

Outplacement kan zowel individueel als in groep worden aangeboden zonder hierbij de persoonlijke benadering uit het oog te verliezen.

Argos beschikt over gecertificeerde coaches met ervaring in het op maat begeleiden van werkzoekenden.


CONCREET
De outplacementbegeleiding duurt maximum twaalf maanden. Deze twaalf maanden worden onderverdeeld in verschillende fases. Per fase krijgt de werknemer twintig uur begeleiding.
De werknemer gaat automatisch over naar fase 2, indien er geen werk gevonden is in fase 1. Wanneer in fase 2 geen werk gevonden wordt, gaat de werknemer automatisch over naar fase 3.

Indien de werknemer een nieuwe betrekking vindt, wordt de outplacementbegeleiding stopgezet. De nazorgbegeleiding wordt dan opgestart.

Wanneer de werknemer zijn nieuwe betrekking verliest binnen de eerste 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiensttreding, kan het outplacementprogramma op zijn verzoek hervat worden. De werknemer start dan in de fase waar hij/zij geëindigd was. De begeleiding neemt in elk geval een einde na het verstrijken van de 12 maanden die begonnen zijn bij de aanvang van de begeleiding.
"een taalcoach kan het verschil maken."