GLOW - Groeien en Leren op de Werkvloer


     

WAT
Samen met de partners Mentor (regio Kortrijk), Werkperspectief (regio Ieper, Veurne & Diksmuide) organiseert Argos (regio’s Ieper & Veurne) in opdracht van VDAB de Tender ‘Groeien en Leren op de Werkvloer’ (GLOW). Werkzoekenden worden door VDAB toegeleid voor GLOW.

Deze begeleiding duurt minimum 12 maand en maximum 24 maand.

DOELGROEP
Binnen de huidige arbeidsmarktsituatie is er een aanzienlijk segment van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Via GLOW worden deze werkzoekenden begeleid en bemiddeld naar het regulier economisch circuit (REC) via een intensief traject met inzet van werkplekleren. Er wordt gestreefd naar duurzame tewerkstelling door drempels te overwinnen, de juiste competenties te verwerven op een werkvloer en door het ontwikkelen van de nodige zelfredzaamheid om werk te vinden en te behouden. De doelgroep bestaat uit werkzoekenden die nood hebben aan intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Deze nood vloeit voort uit onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid.

TOELEIDEN
Toeleidingen gebeuren via de digitale toeleidingstool

MEER INFO?
De contactpersoon is Jelte Vandepitte. j.vandepitte@mentorvzw.be of 0473 86 27 97.